Crops [photo] 

2017

Die afgelope paar jaar trek die landboubedryf al hoe meer voordeel uit die gebruik van kernstraling om gewasopbrengs in terme van besproeiingsbestuur te verhoog.


Met ʼn groeiende wêreldbevolking wat voedsel nodig het en ʼn hoër sosiale en stedelike aanvraag vir grond, is dit geen wonder nie dat daar ʼn dringende oproep is tot ʼn tweede Groen Revolusie om die doeltreffendheid van voedselproduksie per eenheidsarea op ʼn volhoubare manier te verbeter.


Natrium (Na) is een van die sestien elemente wat in ʼn roetine sapontleding deur Omnia Kunsmis se OmniSap® laboratorium bepaal word. Hoewel natrium slegs vir ʼn enkele plantspesies noodsaaklik mag wees, voldoen dit nie aan die nodige vereistes om as ʼn noodsaaklike element erken te word nie. Noodsaaklike elemente moet aan, onder andere, die volgende vereistes voldoen:


Grondgesondheid is ʼn redelike nuwe konsep wat handel oor die integrasie en verbetering van die chemiese, fisiese en biologiese prosesse in die grond wat belangrik is vir volgehoue produksie en omgewingsgehalte .


Grond is moontlik die waardevolste nie-hernieubare hulpbron, as daar in ag geneem word dat dit die absolute basis van plantlewe is en derhalwe noodsaaklik is om lewe te onderhou.


Wanneer landbouprodukte vanaf Suid-Afrika na die Europese Unie (EU) uitgevoer word, word monsters van alle produkte getoets vir die teenwoordigheid van plaagdoders wat moontlik gedurende die groeistadium van die plante gebruik is.


Daar word dikwels met bemestingspraktyke in gewasproduksie beoog om maksimum opbrengs te verkry, met min oorweging ten opsigte van die invloed van plantvoeding (positief of negatief) op gewasgehalte.


Die wêreld se suikerproduksie het vanaf omtrent 50 miljoen ton in 1965 tot nagenoeg 175 miljoen ton in 2017 gegroei.


Volgens kriteria wat Arnon en Stout in 1939 voorgestel het is daar 19 voedingselemente wat deur plante benodig word vir groei.


Daar word dikwels na sproeibemesting verwys as die praktyk waardeur kunsmis in vloeibare of wateroplosbare vorm deur die besproeiingstelsel aan 'n gewas toegedien word.