OPENBARE
BETREKKINGE

Media [photo] 

 

2017

Die jaar 2015 is deur die Verenigde Nasies se Voedsel en Landbou-organisasie as die “Jaar van die Grond’’ verklaar.


Droogte is nie ongewoon in suidelike Afrika nie en boere het reeds ’n aantal strategieë ontwikkel om die invloed daarvan te versag en die kanse op ekonomiese opbrengs, te verhoog.


’n Plant se behoeftes aan water en voedingstowwe is onderling van mekaar afhanklik. Water word nie net vir plantgroei gebruik nie, maar is ook die medium waardeur voedingstowwe deur wortels opgeneem en deur die plant vervoer word.


Presisieboerdery word tans as die mees belowende landboukundige benadering beskou wat volhoubare gewasproduksie kan bevorder.


Moeder Natuur het weereens die Suid-Afrikaanse landbou ’n ernstige droë hand gedeel. In sommige sentrale gebiede is dit die vierde seisoen van ondergemiddelde reënval. Die 2015/2016-seisoen is nou amptelik in die ferm greep van die El Niño-verskynsel met sy ernstige nagevolge.