INLIGTINGSENTRUM

Technology [photo] 

Die afgelope paar jaar trek die landboubedryf al hoe meer voordeel uit die gebruik van kernstraling om gewasopbrengs in terme van besproeiingsbestuur te verhoog.


Die winsgewendheid van mielieproduksie in die semi-ariede streke van Suid-Afrika is afhanklik van die doeltreffende gebruik van beperkte reënval.


Presisieboerdery word tans as die mees belowende landboukundige benadering beskou wat volhoubare gewasproduksie kan bevorder. Hierdie benadering fokus daarop dat die regte besluite geneem word om opbrengs en gehalte te optimaliseer, impak op die omgewing te verminder en risiko vir die produsent te identifiseer en te kwantifiseer.


Presisieboerdery word tans as die mees belowende landboukundige benadering beskou wat volhoubare gewasproduksie kan bevorder.


Die toenemende aanvaarding van presisieboerdery as 'n meganisme om produksierisiko's te beperk en winsgewendheid te verbeter, terwyl die omgewing beskerm word, het die afgelope dekade wêreldwyd groot druk op hoë-volume grondlaboratoriums geplaas.


Sukroseproduksie in plante is een van die mees basiese stappe in fotosintese en die bron van mobiele en onmiddelik beskikbare energie vir plantegroei, instandhouding en groeikragtigheid. Gedurende die vroeë 1800's het Adolf Brix, deur die gebruik van refraktometrie, 'n vinnige metode en skaal ontwikkel om sukrosevlakke vir die wyn- en fermentasie-bedrywe te meet.


Presisieboerdery is 'n konsep wat deesdae in elke tydskrif of publikasie voorkom en van alle kante benader en omskryf word.


Vele boere wens dat hulle die toekoms kon voorspel. Per slot van rekening, as 'n persoon die mielieprys ses maande van nou af kon voorspel, of die reënval vir die volgende ses weke, sou boerdery baie makliker gewees het.


Plantsap-ontleding, of S.A.P. – spesiale analitiese prosedure, het 'n lang geskiedenis en dateer terug na die 1930s. Plantsap-ontleding is egter eers sedert die laat 1970s as 'n vinnige plantvoedingstoets gebruik.


Presisieboerddery is ‘n konsep wat deesdae in elke tydskrif en publikasie voorkom en van alle kante benader en omskryf word.