INLIGTINGSENTRUM

Technology [photo] 

Presisieboerddery is ‘n konsep wat deesdae in elke tydskrif en publikasie voorkom en van alle kante benader en omskryf word.


Daar is ‘n noue, wederkerige verhouding tussen die opbrengs en gehalte van vrugte. ‘n Hoë opbrengs lei amper altyd na vrugte van ‘n swakker gehalte.


Menige scenario’s vir globale klimaatsverandering dui op ‘n toename in dorheid en die gereeldheid van uiterste toestande. Daar word vir Suid-Afrika voorspel dat grondoppervlaktemperature met tussen 1.5 en 3.0°C oor die volgende 50 jaar kan styg.


Omnia Kunsmis het onlangs ‘n Landboukundige Konferensie by Hartbeespoort gehou waar verskeie deskundiges op die gebied van water ons landboukundiges toegespreek het. Mnr. Rod Humphris verduidelik waarom Omnia daartoe verbind is om in water te belê.


Om die totale verandering in grondwaterinhoud as gevolg van verdampingsverliese te meet, is relatief maklik. Dit is egter moeilik om vas te stel presies hoeveel water direk deur verdamping (E) uit die grond verloor word en hoeveel na opname deur die plant deur die blaaroppervlakte deur transpirasie (T) verlore gaan.


Omdat aartappels baie sensitief vir vogstremming is, word tans meer as 80% van die aanplanting in Suid-Afrika besproei. Gesien in die lig dat daar ongeveer 50 000 ha aartappels in die land aangeplant word, besef ‘n mens watse groot verbruiker van water die aartappelbedryf regtig is.


Landbouproduksie moet teen 2050 wêreldwyd gemiddeld met 'n astronomiese 70% groei. Hierdie groei is nodig om die verwagte toename in die wêreldbevolking te voed.


Die waterverbruiksdoeltreffendheid (WVD) van 'n graangewas word gemeet aan hoeveel graan vir elke millimeter effektiewe reënval deur die gewas geproduseer word en word gewoonlik as kilogram graan per hektaar per millimeter reën (kg/ha/mm) uitgedruk.


Bewaringslandbou (CA) is 'n benadering om landbou-ekostelsels te bestuur deur die vermindering van grond- en water-erosie, verbeterde grondgehalte en ‑gesondheid, en verhoogde waterinfiltrasie om winste en voedselsekuriteit te verbeter terwyl die hulpbronbasis en omgewing bewaar en versterk word.


Die wêreldwye aanvraag en verbruik van akkerbou-gewasse vir voedsel, voer en brandstof groei teen rasse skrede. Om in die groeiende wêreldwye vraag na graan te voldoen, is twee opsies beskikbaar: (1) die gebied onder verbouing moet vergroot word, of (2) produktiwiteit op bestaande landbougrond kan verbeter word.