INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

FORTISIL-K™ verminder interne gehalteprobleme by granate

Die bome in die kontrole-ry het die meeste gemiddelde aantal vrugte per boom gedra (39), maar net 'n kwart (26%) van daardie vrugte was bemarkbaar in terme van eksterne vruggehalte. Die drie getoetste produkte het almal verskillende hoeveelhede vrugte gelewer, maar al drie het ongeveer 60% gemiddeld bemarkbare vrugte gehad (Figuur 1).

Figuur 1: Eksterne vruggehalte variasie van granate

Eksterne vruggehalte variasie van granate [chart]

Die vrugte het nie baie in grootte verskil nie, maar die kontrole was wel 10g ligter as die ligste vrugte wat behandel is. Die sapgehalte vir al die behandelings was feitlik die-selfde en so ook die hoeveelheid interne segmente. Die groot verskil is egter duidelik sigbaar in die hoeveelheid vrugte wat interne verbruiningsprobleme gehad het. Soos in Figuur 2 gesien kan word, het slegs 'n derde (7 uit 20) van die vrugte wat met FORTISIL-K™ behandel is, interne gehalte-probleme gehad. Selfs die produkte wat goeie gehalte vrugte gelewer het in terme van eksterne faktore, het nou interne probleme op die-selfde skaal as die kontrole getoon. Met die toediening van FORTISIL-K™ kon daar steeds 65% van die vrugte bemark word en was interne verbruiningsprobleme met 25% verlaag as dit met die kontrole vergelyk word.

Figuur 2: Interne vruggehalte variasie van granate

Interne vruggehalte variasie van granate [chart]

FORTISIL-K™ was die enigste produk wat beide die ekterne en interne vruggehalte verbeter het en dit by 'n konstante verhoogde per-sentasie van meer as 60% verbete-ring kon teweeg bring.

Deur: Marinda Kellerman Tel: 082 899 7780