INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Daar was in die laaste drie dekades groot ontwikkelinge in die intensiewe gewasproduksiebedryf. Die toenemende vraag na goeie gehalte sagtevrugte en groente asook meer doeltreffende akkergewasverbouing het meer klem op die gehalte van wateroplosbare kunsmis, gespesialiseerde vloeibare kunsmis en blaarvoedingsprodukte in die mark geplaas.


KELP-P-MAX™ en K-HUMATE™ verseker beter wortelontwikkeling vir kragtige saailinge.


Winterton besproeingsboer, Leon Wortmann van Lew Farming cc, het hierdie afgelope seisoen ‘n goeie koringopbrengs gehad nadat hy die raad van die Omnia-span gevolg het. Terry en Marcel het gedeelde stikstoftoedienings (N) en die spuit van OMNIBOOST® voorgestel.


Daar is ‘n noue, wederkerige verhouding tussen die opbrengs en gehalte van vrugte. ‘n Hoë opbrengs lei amper altyd na vrugte van ‘n swakker gehalte. Ten spyte van die feit dat faktore soos klimaat, wortelstok, oorsprong van die entloot, speel gebalanseerde kunsmis ‘n belangrike rol in die volgehoue verbouing van hoë gehalte vrugte.


In ons land met sy lae reënval is daar streke verder wes in die Noord-Kaap wat tafeldruiwe met so min as 50 mm tot 150 mm reën per jaar verbou. Druiwe word ook met water uit die Oranjerivier besproei.


Landbou is wêreldwyd die grootste verbruiker van water en 59% van vars water in Suid-Afrika word vir landboudoeleindes aangewend. 'n Gedeelte van die vars water word gebruik om sitrus te besproei en gevolglik rus daar 'n verantwoordelikheid op die landbousektor om water meer doeltreffend aan te wend.


Die reaksie van wingerde op kunsmistoediening is hoogs afhanklik van besproeiingsbestuur in besproeide gebiede en hierdie twee insette kan nie uit 'n bestuursoogpunt van mekaar geskei word nie. Oor die algemeen word 'n groter reaksie verkry wanneer waterstremming tot 'n minimum gedurende die groeiseisoen beperk word.