INLIGTINGSENTRUM

Secondary elements [photo] 

Om die opbrengste te ondersteun wat deesdae vermag word en ter-selfdertyd gehalte produkte te ver-seker, kan daar nie bekostig word om 'n totaal volledige en effektiewe voedingsprogram na te laat nie. Sekondêre en mikro-elemente vorm 'n belangrike en dikwels kritieke deel daarvan. Omnia het homself toegespits en posisioneer om die volle pakket sekondêre en mikro-elemente in verskeie vorms aan te bied - van enkelprodukte tot meng-sels, in vaste of vloeibare vorm, organies of anorganies.


Om die opbrengste te ondersteun wat deesdae vermag word en terselfdertyd gehalte produkte te verseker, kan daar nie bekostig word om 'n totaal volledige en effektiewe voedingsprogram na te laat nie.


Baie is al gesê en in die algemene pers die laaste twee jaar oor die optimale vlakke van sinktoediening (veral vir mielies) en verder ook rakende die oplosbaarheid en beskikbaarheid van sinkoksied wanneer dit in kunsmis gebruik word. Die klem is op die hoër oplosbaarheid van sinksulfaat en dat dit die beter sinkbron is om in landbou te gebruik.