INLIGTINGSENTRUM

Chemically granulated fertilizer [photo] 

Ammoniumtoksisiteit beskadig plantwortels en watergeleidingsweefsel (xileem). Wanneer die xileem inval en wortels beskadig word, beperk dit wateropname wat tot verlepping en belemmerde groei lei.


Met die waarde van suiwer fosfor in kunsmisvorm bo R30.00/kg en die gevolglike waarde van een deel per miljoen daarvan in die land dus teen meer as R200/ha (voordeel van gewasreaksie uitgesluit), moet die Suid-Afrikaanse boer uiters bewus wees van sy keuse van fosforbron.


Omnia is die enigste maatskappy in Suid Afrika wat steeds kunsmis chemies verkorrel en wel ook op 'n unieke manier.