INLIGTINGSENTRUM

Chemically granulated fertilizer [photo] 

Gedurende die 2006 seisoen is proewe gedoen om die effek van chemies verkorrelde ammonium-nitraatgebaseerde plantermengsels teen massavermengde ureumge-baseerde plantermengsels te toets.


Wanneer landbouprodukte vanaf Suid-Afrika na die Europese Unie (EU) uitgevoer word, word monsters van alle produkte getoets vir die teenwoordigheid van plaagdoders wat moontlik gedurende die groeistadium van die plante gebruik is.


Ammoniumtoksisiteit beskadig plantwortels en watergeleidingsweefsel (xileem). Wanneer die xileem inval en wortels beskadig word, beperk dit wateropname wat tot verlepping en belemmerde groei lei.


Omnia is die enigste maatskappy in Suid Afrika wat steeds kunsmis chemies verkorrel en wel ook op 'n unieke manier.