DIENSTE

Omnisap [photo] 

OmniSap®

OmniSap® is 'n gespesialiseerde analitiese proses wat met die ontleding van plantsap te doen het en wat intydse plantbeskikbare voedingstowwe aangee.

Verminder risiko met OmniSap®

Roetiene OmniSap® ontledings word as 'n "bloedtoets" vir plante gesien, aangesien dit produsente in staat stel om voedingstekorte en wanbalanse in die plant se vroeë groeistadiums te ontbloot. In kombinasie met area-spesifieke opbrengsnormes, opbrengsklassifikasie en ammoniumtoksisiteitpotensiaalmodelle, kan OmniSap® die risiko verbonde aan gewasproduksie grootliks verminder.

Die kunsmisverbruik te optimaliseer, is OmniSap® 'n voorstander van verantwoordelike verbruik ("responsible use") en sien daardeur na die omgewing om.

OmniSap report