DIENSTE

Omniprecise on the farm [photo] 

OmniPresies®

OmniPresies® is 'n bestuurstelsel waarvolgens boere daarna strewe om die hulpbronne tot hul beskikking optimaal deur die toepassing van moderne tegnologie aan te wend.

Van nature weet boere dat daar spesifieke goeie en swak kolle in elke land is. Presisieboerdery help die boer om hierdie kolle akkuuraat te identifiseer en dit dan daarvolgens te bestuur.

Presisieboerdery is 'n siklus waarin data versamel, verwerk en ontleed word om praktiese planne te kan maak wat uitgevoer kan word om die bestuur van die ruimtelike veranderlikheid in 'n land te kan bestuur.

Verminder risiko en verhoog opbrengs met OmniZone™-kaarte en die OmniRiskIQ™- model.

Precision farming